De kosten van uw nieuw kunstgebit of klikgebit worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt zelf wel de onderstaande wettelijke eigen bijdrage.

 

voorbeeld 2018:

Omschrijving:                                                                           Uw eigen bijdrage:

Kunstgebit onder                                                                   € 125-*

Kunstgebit boven                                                                   € 125- *

klikgebit bovenkaak (implantaat prothese)                   8% van de totale kosten.

Klikgebit onderkaak (implantaat prothese)                   10% van de totale kosten.

Opvullen volledig kunstgebit                                               10% van de kosten, tot een maximum van €45,

Reparatie volledig kunstgebit                                             10% van de kosten, tot een maximum van €45,-

 

* Indicatie, omdat er verschillen zijn in de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeringen.
* Het door u te betalen bedrag is de “wettelijke eigen bijdrage”: 25% van de totale kosten. De overige kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.
* De eigen bijdrage is exclusief uw “eigen risico”. Voor 2017 is dat €385,-

 

Heeft u ook een “aanvullende tandartsverzekering” dan vergoedt uw zorgverzekering een gedeelte van uw eigen bijdrage. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.